Wiekowanie rozrachunków

Tabela wiekowania ma za zadanie wygenerowanie raportu o aktualnym stanie rozrachunków w rozbiciu na definiowane przedziały czasowe.

Narzędzia do wiekowania mają szerokie zastosowanie w analizie rozrachunków. Przede wszystkim możemy dzięki nim przygotować schemat wiekowania z przedziałami czasowymi, które aktualnie są nam potrzebne w raporcie dla banku, audytora lub firmy ubezpieczającej należności.

Interaktywna tabela wiekowania rozrachunków prezentuje saldo otwartych rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami według ustalonego szablonu wiekowania. Widok tabeli jest tak skonstruowany, że możemy szybko się zorientować ile mamy należności lub zobowiązań w stosunku do konkretnych kontrahentów i jaki jest ich status przeterminowania.


Raport z wiekowaniem rozrachunków dla każdego kontrahenta agreguje wartości nierozliczonych należności i zobowiązań zgodnie ze zdefiniowanymi progami. Dzięki podsumowaniom przedziałów czasowych możemy ustalić globalną sytuację płatniczą spółki.

Raport jest w pełni interaktywny, pozwala na sortowanie i filtrowanie wyników, można dodawać kolumny z uzupełniającymi informacjami lub zmieniać ich szyk. Można definiować wiele parametrów, między innymi:

  • czy mają być brane do raportu należności, zobowiązania lub wszystkie rozrachunki,
  • czy mają być brane do raportu rozrachunki z kontrahentami, pracownikami, urzędami lub może wszystkie,
  • możliwość wyboru rozrachunków w konkretnej walucie,
  • możliwość wyboru rozrachunków z konkretnego konta księgowego lub z konkretnego typu dokumentów,
  • możliwość wyboru rozrachunków z konkretnego okresu.

Dla każdego kontrahenta można uzyskać szczegółowe informacje o rozrachunkach składających się na salda prezentowane w tabeli wiekowania. Dzięki temu, że tabela jest interaktywna wystarczy kliknąć na wybranym kontrahencie lub rozrachunku aby otworzyć okno lub zakładkę ze szczegółami..

szablony wiekowania

Każdy użytkownik może stworzyć własne szablony wiekowania. Szablon wiekowania może zawierać dowolną ilość przedziałów czasowych.

Zdefiniowane przez użytkownika przedziały czasowe do wiekowania rozrachunków mogą być zapamiętane jako gotowy szablon do użycia w przyszłości. Dzięki temu możemy szybko przygotowywać raporty z różnymi przedziałami czasowymi np. dla banku, firmy ubezpieczającej należności lub audytora.

edycja przedziałów czasowych

Intuicyjny system tworzenia dowolnych przedziałów czasowych w szablonie wiekowania.

Użytkownik samodzielnie może definiować zakres czasowy progów do wiekowania rozrachunków ustalając w dniach przeterminowania początkową i końcową wartość przedziału. Można również zdefiniować przedziały dla rozrachunków, które są przed terminem zapłaty i dowiedzieć się jaka może być spodziewana wartość wpływów w przyszłych okresach.


Raport wiekowania należności i zobowiązań można jednym kliknięciem wyeksportować do pliku .xlsx rozpoznawanego przez Excel oraz inne popularne arkusze kalkulacyjne.

Przykłady raportów z wiekowania rozrachunków generowanych w formacie Excela:

Raporty są wstępnie estetycznie sformatowane i gotowe do szybkiego wydruku. Można też je edytować w celu pogłębienia analizy rozrachunków.


Zalety wiekowania rozrachunków w Strateo:

  • Tworzenie dowolnych przedziałów wiekowania z możliwością ich zapamiętania w szablonach.
  • Możliwość eksportu tabeli wiekowania do arkusza kalkulacyjnego (Excela).
  • Możliwość obróbki tabeli wiekowania – ukrywanie kolumn, filtrowanie, sortowanie.