Rząd ukręci bat na dłużników, już w styczniu

Na tak bezlitosne obejście się z dłużnikami pozwoli ustawa z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, inaczej zwana III ustawą deregulacyjną.

Celem nowych przepisów dotyczących tak zwanej ulgi na złe długi jest ulżenie poszkodowanym wierzycielom i skuteczniejsze karanie notorycznych dłużników. Zgodnie z nowelizacją, aby wymusić na dłużniku zwrot odliczonego wcześniej podatku VAT od niezapłaconych faktur, nie trzeba wysyłać specjalnego wezwania do zapłaty. Teraz dłużnik sam będzie musiał dokonać stosownej korekty, jeżeli posiada zobowiązania przeterminowane ponad 150 dni.

Kolejną złą informacją dla dłużników jest to, że nowe przepisy stosuje się również do wierzytelności powstałych przed dniem wejścia w życie wspomnianej ustawy, dla których 150 dzień po terminie zapłaty przypada na nowy rok.
Dla przykładu, jeżeli dłużnik ma nieuregulowaną fakturę, której termin płatności przypadał na 15 sierpnia 2012 roku, to jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku VAT wynikającej z tej faktury, w deklaracji za styczeń. Bowiem na styczeń 2013 roku przypada 150 dzień po terminie płatności. Jedyna rada aby tego uniknąć to zapłacić fakturę do końca stycznia. 

W przeciwieństwie do stanu prawnego sprzed nowelizacji dłużnik musi korygować VAT naliczony od wszystkich niezapłaconych faktur bez względu na to, czy wierzyciel wezwał go do zapłaty czy nie.

Nie warto również próbować uchylać się od przykrego obowiązku wykazania w deklaracji wspomnianej korekty podatku naliczonego, gdyż grożą za to dodatkowe sankcje finansowe. W przypadku wykrycia błędu przez fiskusa dłużnik nie tylko będzie musiał oddać VAT, ale zostanie naliczona mu dodatkowa kara w wysokości 30% kwoty podatku, który nie został skorygowany w terminie a wynika z nieuregulowanych faktur. Dłużników niechybnie czekają ciężkie czasy w 2013 roku.

Strateo to doskonałe rozwiązanie również dla dłużników. Pozwoli kontrolować stan zobowiązań przeterminowanych oraz dostarcza narzędzia pomagające w wywiązaniu się z nowych obowiązków podatkowych.

Zmiany w przepisach podatkowych o CIT i VAT w Ustawie z dnia 16.11.2012 r.

Strateo będzie gotowe na zmiany w przepisach podatkowych w CIT i VAT wprowadzone w Ustawie z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

Jest to kolejna, III już ustawa deregulacyjna, w której między innymi skupiono się na ograniczeniu zatorów płatniczych. W zmienionych przepisach zarówno w podatku dochodowym jak i w podatku od towarów i usług trzeba będzie zwracać szczególną uwagę na niezapłacone zobowiązania względem kontrahentów. Brak zapłaty w terminie za fakturę może skutkować zarówno zmniejszeniem kosztów podatkowych jak i obowiązkiem zwrotu odliczonego podatku VAT.

Prawidłowe księgowanie rozrachunków i nadzór nad przeterminowanymi zobowiązaniami stanie się niezwykle istotnym elementem rozliczeń podatkowych. Dlatego Strateo, którego domeną są rozrachunki przygotowuje serię narzędzi, które znacznie ułatwią sprostanie nowym obowiązkom podatkowym.