Zmiany w przepisach podatkowych o CIT i VAT w Ustawie z dnia 16.11.2012 r.

Strateo będzie gotowe na zmiany w przepisach podatkowych w CIT i VAT wprowadzone w Ustawie z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

Jest to kolejna, III już ustawa deregulacyjna, w której między innymi skupiono się na ograniczeniu zatorów płatniczych. W zmienionych przepisach zarówno w podatku dochodowym jak i w podatku od towarów i usług trzeba będzie zwracać szczególną uwagę na niezapłacone zobowiązania względem kontrahentów. Brak zapłaty w terminie za fakturę może skutkować zarówno zmniejszeniem kosztów podatkowych jak i obowiązkiem zwrotu odliczonego podatku VAT.

Prawidłowe księgowanie rozrachunków i nadzór nad przeterminowanymi zobowiązaniami stanie się niezwykle istotnym elementem rozliczeń podatkowych. Dlatego Strateo, którego domeną są rozrachunki przygotowuje serię narzędzi, które znacznie ułatwią sprostanie nowym obowiązkom podatkowym.