Formularze AZ-KRH i PZ-KRH dla NBP

Strateo wspiera księgowych w sporządzaniu formularzy AZ-KRH i PZ-KRH dla NBP.
Raport Strateo zawiera wszystkie niezbędne informacje i dane potrzebne do przygotowania formularzy:

AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom

PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów

W zależności od formularza należności lub zobowiązania od nierezydentów zostają podzielone na różne kraje i waluty. Uzyskane sumy w walucie są przeliczane zgodnie z wymogami według kursu średniego NBP. Wyniki są również zaokrąglane (w złotych, bez znaków po przecinku) aby przepisywanie danych z raportu Strateo do formularza NBP było możliwie najbardziej wygodne. Dzięki Strateo przygotowanie czasochłonnych formularzy dla NBP będzie znacznie szybsze i prostsze.
Informacje o sprawozdawczości znajdują się na stronie: NBP oraz w Baza Wiedzy:Sprawozdawczość NBP

Narzędzie do przygotowywania formularzy dla NBP można znaleźć w menu Problemy w sekcji Raporty -> Formularze dla NBP AZ-KRH i PZ-KRH