Raporty podatkowe związane z obsługą złych długów dla System Symfonia firmy Sage sp. z o.o. już dostępne w Strateo

Dzięki integracji ze Strateo, programy FK linii System Symfonia firmy Sage sp. o.o. mają najlepsze narzędzia wspomagające księgowych w nowych wyzwaniach podatkowych związanych z tak zwanymi “złymi długami”.
Ustawa z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (ustawa deregulacyjna) narzuca szereg nowych obowiązków oraz i uprawnień wynikających z nieterminowego rozliczenia rozrachunków. Nowe przepisy to dla jednych szansa a dla innych firm zagrożenie ale zawsze to dodatkowa praca dla księgowych.

Strateo realizując swoją misję wspierania księgowych udostępnia interaktywne i  automatyczne raporty podatkowe ułatwiające sprostanie nowym wyzwaniom podatkowym.

Inteligentny raport do obsługi ulgi na złe długi (art. 89a Ustawy o VAT)
Korekta VAT naliczonego z niezapłaconych faktur (art. 89b Ustawy o VAT)
Korekta kosztów podatkowych od niezapłaconych zobowiązań

Planowanie przepływów pieniężnych jeszcze bardziej precyzyjne

Raporty podatkowe Strateo nie tylko przygotowują dane za bieżące okresy ale również zaplanują jakie kwoty podatku VAT  będziemy mogli odzyskać w najbliższych miesiącach albo będziemy musieli zapłacić. Dzięki sprawdzeniu jakie niezapłacone zobowiązania spowodują powstanie dodatkowych obciążeń podatkowych w przyszłości, Strateo pozwala na realizację bardziej świadomej i korzystnej finansowo strategii płatności zobowiązań. Jest to nie bez znaczenia dla firm, które borykają się z problemem braku płynności finansowej i posiadają przeterminowane zobowiązania.

Usprawnij komunikację między biurem rachunkowym i klientami

Nowe obciążenia podatkowe to podwójny problem dla biura rachunkowego:

  • Po pierwsze to dodatkowa praca, którą trzeba wykonać aby skontrolować rozrachunki w celu przygotowania rozliczeń podatkowych
  • Po drugie więcej informacji trzeba przekazywać klientowi i w dodatku z odpowiednim wyprzedzeniem aby wiedział jaki wpływ na zobowiązania podatkowe będą miały nierozliczone rozrachunki.

Strateo rozwiązuje oba problemy:

  • Aktywnie pomaga w rozliczeniach podatkowych wykonując automatycznie wszystkie żmudne obliczenia, wyszukując rozrachunki powodujące powstanie zagrożeń podatkowych.
  • Dzięki jedynemu w swoim rodzaju systemowi mailowych powiadomień klient będzie dostawał automatycznie maile z raportem podatkowym za okres bieżący oraz przyszły. Oczywiście poza tym ma online dostęp do swoich danych przez dowolną przeglądarkę.

Nie da się tego rozwiązać prościej i mniej pracochłonnie. Biuro rachunkowe oszczędza dużo pracy i usprawnia swoje relacje z klientem.