Raporty wykrywające i rozwiązujące problemy

Moduł Problemy to grupa tematycznych raportów, które służą do wykrywania zagrożeń, ułatwiają wykonywanie czasochłonnych analiz i pozwalają kontrolować różne obszary przedsiębiorstwa.

W tym module znajdziemy narzędzia przydatne dla różnych funkcji w firmie: ułatwiające pracę i samokontrolę księgowym, wspomagające osoby zajmujące się windykacją oraz zarządzaniem.Podstawowym narzędziem poglądowym jest zbiorczy raport problemów.
Strateo dostarcza kilka sposobów na pracę z raportami oraz ich pobieranie.
Dostępne raporty w module Problemy


1. Nierozliczone przekazane zapłaty (tylko kontrahenci)


2. Nierozliczone przekazane zapłaty (pracownicy, urzędy, inne)

3. Nierozliczone otrzymane wpłaty (tylko kontrahenci)

4. Nierozliczone otrzymane wpłaty (pracownicy, urzędy, inne)

5. Przeterminowane zobowiązania podatkowe

6. Możliwość wystawienia wezwania do zapłaty z sankcją VAT

7. Zaokrąglenia i różnice groszowe

8. Lista należności przedawnionych

9. Lista należności przed terminem przedawnienia

10. Możliwe kompensaty

11. Lista należności przeterminowanych

12. Ostatnio podjęte działania windykacyjne

13. Raport różnic kursowych

14. Formularze dla NBP: AZ-KRH i PZ-KRH

15. Kontrola limitu kredytu kupieckiego

16. Korekta VAT odliczonego od niezapłaconych zobowiązań

17. Korekta VAT należnego od niezapłaconych należności

18. Korekta kosztów podatkowych od niezapłaconych zobowiązań