Porządek w rozrachunkach – historia zdarzeń i flagi

Dla nietypowych rozrachunków takich jak trudno ściągalne należności lub sporne rozrachunki na drodze sądowej Strateo wprowadza system zdarzeń i flag.

Rejestr historii zdarzeń i nadawanie flag to narzędzia, które pozwalają na trzymanie całej wiedzy o rozrachunkach w jednym miejscu.Narzędzie Zdarzenia to elektroniczny dziennik...

Flagi to system znakowania rozrachunków.

System zdarzeń i flag to dwa logicznie powiązane narzędzia, które pomogą w uporządkowaniu wiedzy o należnościach i zobowiązaniach w firmie. To znacznie więcej niż prosty rejestr informacji o rozrachunkach ale interaktywne narzędzie, które potrafi interpretować wprowadzone dane oraz wykorzystywać w raportach i filtrach.


Wykorzystanie informacji z historii zdarzeń i nadanych flag