Panel Zarządczy

Dzięki możliwości dowolnego definiowania wyglądu i zwartości dostosujesz swój Panel Zarządczy do własnych potrzeb

Przykład 1

Raporty dostępne z poziomu Panelu Zarządczego

1. Najwięksi dłużnicy z saldem przeterminowanym


2. Najwięksi wierzyciele z saldem przeterminowanym


3. Najwięksi nierzetelni dłużnicy


4. Obroty z kontrahentami


5. Obroty z kontrahentami i odsetki


6. Obroty z kontrahentami i liczba transakcji


7. Salda kontrahentów i odsetki


8. Proporcje odsetek do zadłużenia


9. Proporcje odsetek do obrotu


10. Rozrachunki z najbliższym terminem wymagalności


11. Rozrachunki z najbliższym terminem wymagalności ze szczegółami


12. Raport kontroli terminu płatności


13. Raport rozbieżności rozliczeń


14. Wykres sald należności lub zobowiązań


15. Wykres sald terminowych i przeterminowanych


16. Wykres uśrednionych sald należności lub zobowiązań

17. Wykres obroty należności i zobowiązań


18. Informacje podstawowe


19. Wykres najważniejszych pozycji sprawozdawczych


20. Wykres do analizy rachunku zysków i strat w wybranym roku