Więcej informacji o firmach dzięki integracji z usługą wywiadowni gospodarczej Verdict

Informacja to klucz do sukcesu dlatego warto korzystać z usług wywiadowni gospodarczej aby dowiedzieć się czegoś więcej o naszych kontrahentach, zwłaszcza kiedy udzielamy im kredytu kupieckiego. Dzięki Strateo uzyskanie raportu gospodarczego jest bardzo wygodne – wystarczy wybrać interesującego nas kontrahenta i rodzaj raportu. Verdict udostępnia raport darmowy zawierający tylko podstawowe informacje oraz rozbudowany raport płatny.

Narzędzie udostępnia również bazę linków do oficjalnych rejestrów urzędowych zawierających informacje powszechne, nieodpłatne (KRS, REGON, CEIDG, VIES).

przycisk informacja o firmie

Przycisk do uzyskania informacji o firmie można znaleźć w kilku miejscach aplikacji, między innymi po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na nazwie firmy w tabeli rozrachunków.

Analiza rachunku zysków i strat za pomocą wykresów

Strateo rozbudowuje bazę narzędzi do analizy finansowej poprzez nowe komponenty w Panelu Zarządczym. Przedstawiamy wykres „Analiza rachunku zysków i strat w wybranym roku”, który prezentuje wartości najważniejszych pozycji rachunku zysków i strat z kolejnych miesięcy wybranego roku w kwotach z danego okresu lub narastających od początku roku. Wykres w obrazowy sposób pozwala śledzić sytuację ekonomiczną spółki oraz ułatwia przewidywanie zmian, które mogą zachodzić w przyszłości.

Wykres wszystkich pozycji rachunku zysków i strat

Wykres wszystkich pozycji rachunku zysków i strat

Analiza danych za pomocą wykresu ułatwia zrozumienie zależności jakie występują między przychodami i kosztami oraz podział kosztów na stałe lub zmienne.

Wykres można przypiąć do swojej tablicy w Panelu Zarządczym w dowolnej konfiguracji. Można wyświetlać w Panelu kilka wykresów tego typu z dowolnie wybranymi pozycjami.

Formularze AZ-KRH i PZ-KRH dla NBP

Strateo wspiera księgowych w sporządzaniu formularzy AZ-KRH i PZ-KRH dla NBP.
Raport Strateo zawiera wszystkie niezbędne informacje i dane potrzebne do przygotowania formularzy:

AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom

PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów

W zależności od formularza należności lub zobowiązania od nierezydentów zostają podzielone na różne kraje i waluty. Uzyskane sumy w walucie są przeliczane zgodnie z wymogami według kursu średniego NBP. Wyniki są również zaokrąglane (w złotych, bez znaków po przecinku) aby przepisywanie danych z raportu Strateo do formularza NBP było możliwie najbardziej wygodne. Dzięki Strateo przygotowanie czasochłonnych formularzy dla NBP będzie znacznie szybsze i prostsze.
Informacje o sprawozdawczości znajdują się na stronie: NBP oraz w Baza Wiedzy:Sprawozdawczość NBP

Narzędzie do przygotowywania formularzy dla NBP można znaleźć w menu Problemy w sekcji Raporty -> Formularze dla NBP AZ-KRH i PZ-KRH

Narzędzie: Raporty różnic kursowych

Strateo udostępniło nowe narzędzie do raportowania różnic kursowych, które pomoże w analizie powstających w firmie kosztów i przychodów z tytułu ujemnych lub dodatnich różnic kursowych.

Raport różnic kursowych jest dostępny w menu Problemy w zakładce Raporty. Można go wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego lub przesłać e-mailem.

Celem raportu jest uzyskanie wiedzy jakie poszczególne transakcje płatnicze spowodowały powstanie różnic kursowych, jaki jest ich globalny poziom w podziale na różne waluty.

Raport tworzy zestawienie wszystkich różnic kursowych z wybranego okresu posortowanych według dat płatności, w którym znajdziemy informację o kwocie różnicy kursowej, jakiej firmy i faktury dotyczy.  Oczywiście w zestawieniu są informacje o datach dokumentów i płatności oraz zastosowanych kursach walut.

Do czego służy nowe zestawienie:

  1. Możemy analizować wartości ujemnych lub dodatnich różnic kursowych dla różnych walut
  2. Ułatwia wykrycie błędów polegających na zastosowaniu błędnego kursu waluty w dokumencie lub płatności
  3. Ułatwia raportowanie o różnicach kursowych biurom rachunkowym oraz działom finansowo-księgowym
  4. Jeżeli spółka w celu zmniejszenia strat spowodowanych ujemnymi różnicami kursowymi dokonuje ekonomicznych wyborów jak np. zmianę sprzedawcy lub kupca waluty to dzięki analizie w Strateo jest w stanie kontrolować efekty wprowadzonych zmian.

Kampania

Wszystko zaczyna się od księgowości to kampania promocyjna Strateo. Chcemy rozbudzić w użytkownikach programów finansowo-księgowych świadomość naszej marki. Kampania potrwa jeszcze przez jakiś czas i w jej ramach będzie można wygrać lub otrzymać kilka licencji Strateo. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia naszego bloga.
Co do samej kampanii, to jest ona skierowana głównie do księgowych i biur rachunkowych. Prawdą jest, że nasza aplikacja u swego zarania była projektowana jako osobiste narzędzie dla księgowych, którzy byli jej pomysłodawcami. Ostatecznie jednak Strateo zaistniało jako w pełni niezależna aplikacja dostępna dla szerokiej grupy odbiorców.

W opisie kampanii reklamowej czytamy:

Kampania pod hasłem:„Wszystko zaczyna się od księgowości” miała na celu uświadomienie powagi i idei z jaką Strateo podchodzi do problemów księgowości. Geneza powstania aplikacji Strateo to nie cel wyłącznie komercyjny.
Strateo rozwija nowoczesną księgowość i rozwiązuje problemy księgowości narzędziami, których odbiorcy nie spodziewają się. Księgowi mimo tych potrzeb nie wiedzą jeszcze, że istnieją dostępne na rynku aplikacje. Pionierski charakter Strateo wymaga aby stworzyć w klientach świadomość, że rozumiemy ich potrzeby i naszym najważniejszym celem jest rozwój rachunkowości, że wierzymy w rachunkowość i darzymy ją miłością ludzi przepełnionych pasją swojego zawodu.

Zaszufladkowano do kategorii Blog

Poznaj Piotra

Piotr kieruje biurem rachunkowym w Warszawie i prowadzi pełną księgowość dla wielu firm. Ma na głowie zarządzanie biurem, kontrolę pracy swoich księgowych, obsługę trudniejszych zleceń.

Piotr bardzo dba o jakość swoich usług i zadowolenie klientów, ale ma coraz mniej czasu żeby wszystko porządnie zweryfikować.

Piotrowi  bardzo zależy, aby jego klienci mieli pełną informację o finansach spółki, przygotowuje coraz bardziej skomplikowane i czasochłonne raporty. Niestety wszystko trzeba przygotować „na wczoraj” i każdy raport jest bardzo ważny. Kiedy przychodzi okres rozliczeń podatkowych, to Piotr ma zwyczajnie dość – setki telefonów, pytania klientów o raporty, prośby pracowników o wsparcie. Piotr potrzebuje pomocy żeby to wszystko ogarnąć.

Na szczęście kolega polecił mu aplikację internetową  Strateo:  „Słuchaj, nie musisz niczego wdrażać, instalować u klientów, zmieniać swojego programu do księgowości. Do Strateo wysyłasz dane jednym kliknięciem i wszystkie raporty przygotowują się automatycznie. Twoi klienci będą mogli samodzielnie analizować swoje raporty finansowe i rozrachunki, kiedy tylko będą chcieli, bez potrzeby dzwonienia do biura rachunkowego. To jest naprawdę proste, stary”

Piotr spróbował.

Jego klienci są zadowoleni, bo mają pod ręką wszystko, czego potrzebują od księgowości. Strateo daje im nawet więcej, bo mogą samodzielnie przeprowadzać analizę finansów spółki, przygotowywać prognozy, rozliczać budżety. Mają wgląd w historię swoich rozrachunków, mogą z wyprzedzeniem wykrywać niebezpiecznych dłużników. Strateo dostarcza im wielu przydatnych narzędzi.

Pracownicy Piotra mają również łatwiejszą pracę, bo Strateo znacznie ułatwiło komunikację z klientami. Dodatkowo Strateo wspomaga ich samokontrolę i wykrywa potencjalne błędy i zagrożenia. Piotr jest znacznie bardziej spokojny o jakość księgowości w swoim biurze rachunkowym.

Piotr już wie, że Strateo to znacznie więcej niż aplikacja – to również poczucie bezpieczeństwa, satysfakcja z wysokiej jakości usług, więcej czasu i komfort bycia najlepszym w branży.

Zaszufladkowano do kategorii Blog

Konferencja

Strateo wzięło udział w konferencji “E-gospodarka w społeczeństwie informacyjnym” organizowaną przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Głównym tematem konferencji była problematyka rozwoju e-gospodarki w Polsce w świetle doświadczeń wynikających z realizacji projektów objętych działaniami 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Konferencja odbyła się 16 lutego 2012 r. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Zaszufladkowano do kategorii Blog

Referenci Strateo

Pozwolę sobie przedstawić sylwetki dwóch referentów Strateo. Spotkacie się z nimi Państwo zapewne wszędzie tam, gdzie chcielibyśmy przybliżyć użytkownikom możliwości Strateo lub gdzie niezbędna będzie pomoc albo dodatkowe instrukcje. Stąd parę słów wyjaśnienia, skąd się wzięli i dlaczego.

Mamy więc mrówkojada o imieniu Rufus. Zajmuje się rozrachunkami Strateo. Z natury dociekliwy i skupiony na szczegółach, nic nie umyka jego uwadze. W gąszczu należności i zobowiązań wyłapuje każdy najmniejszy ruch, każdy drobiazg, który człowiekowi zdarza się przeoczyć. Jeśliby szukać analogii i porównać ciągle zmieniające się rozrachunki do ruchliwego mrowiska, to Rufus jest właśnie jak Strateo Rozrachunki. Z resztą, sami Państwo zapewne wiecie, czego można spodziewać się po aplikacjach Strateo.

Arnold jest flamingiem, o aparycji dość odmiennej. Zajmuje się Analizami Finansowymi, co wynika również z jego cech osobowych. Na swych długich nogach obserwuje wszystko z odpowiedniego dystansu, brodzi po na pozór spokojnej tafli jeziora, bacznie analizując co dzieje się pod powierzchnią. Jego atuty to cierpliwość, systematyczność i szeroka perspektywa. Jeżeli znów pokusić się o porównanie toni jeziora, nurtu i ławic ryb do przepływów pieniężnych, to któż jeśli nie Arnold ma lepszy ogląd sytuacji. Taki właśnie jest system Analiz Finansowych Strateo.

Mam nadzieję, że te referencje pozwolą obdarzyć ich zaufaniem.

Zaszufladkowano do kategorii Blog

Windykacja należności jeszcze prostsza

Strateo współpracuje z e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna w ramach usługi monitoring prawny. Dzięki temu użytkownicy Strateo mają pełną informację o postępach w procesie windykacji. Możliwość przeglądania historii rozrachunku pozwala na stałe monitorowanie wykonanych czynności windykacyjnych.
W przypadku skierowania do e-Kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. większej ilości należności, Strateo udostępnia raport o zdarzeniach dla wszystkich windykowanych rozrachunków, który można otrzymywać również w wersji elektronicznej.

Usługa monitoring prawny realizowana za pośrednictwem Strateo opiera się na usprawnieniu wymiany informacji miedzy firmą a kancelarią prawniczą lub windykacyjną, która zajmuje się ściąganiem trudnych należności. Strateo usprawnia komunikację w obu kierunkach:

  • do kancelarii za pośrednictwem Strateo trafia informacja o problematycznych należnościach lub kontrahentach
  • kancelaria zwrotnie informuje o efektach swojej pracy za pomocą narzędzi Strateo

Strateo rozpoczęło ważną misję polegającą na poprawie kondycji finansowej swoich użytkowników. Będziemy te zadanie realizować na wielu płaszczyznach, również poprzez ułatwienie dostępu do skutecznych usług windykacyjnych realizowanych przez profesjonalne podmioty.

Zaszufladkowano do kategorii Blog

Dostawca raportów gospodarczych

Właśnie podpisaliśmy umowę współpracy z firmą BISNODE Polska Sp. z o.o., która prowadzi serwis internetowej wywiadownia gospodarczej pod adresem www.verdict.pl.
Już wkrótce użytkownicy usługi Strateo controlling rozrachunków będą mogli w wygodny sposób pobierać raporty gospodarcze o swoich kontrahentach z największej bazy firm w Polsce.

Dostarczanie użytkownikom usług wywiadowni gospodarczych to jeden z bieżących kierunków działania Strateo controlling rozrachunków.

Dostęp do raportów gospodarczych o firmach:

  • zwiększa bezpieczeństwo transakcji
  • minimalizuje ryzyko strat związanych z niewypłacalnością dłużników
  • polepsza wizerunek firmy jako odpowiedzialnego uczestnika życia gospodarczego

Strateo prowadzi negocjacje z innymi wywiadowniami gospodarczymi aby w przyszłości dać użytkownikom wybór dostawcy raportów gospodarczych.

Zaszufladkowano do kategorii Blog