Oczyszczanie bazy danych z nierzeczywistych rozrachunków

Użytkownicy niektórych programów księgowych (np. SAGE Symfonia) mogą tworzyć rozrachunki do księgowanych odpisów aktualizujących należności. Pomaga to często w wyszukiwaniu i kontrolowaniu odpisów aktualizujących. Jednak w przypadku gdybyśmy chcieli analizować realne rozrachunki, bez technicznie utworzonych zobowiązań symbolizujących odpisy aktualizujące to mamy utrudnione zadanie.

Strateo wychodzi na przeciw takim sytuacjom i umożliwia odfiltrowanie rozrachunków powstałych w wyniku utworzenia odpisów aktualizujących a więc takich, które nie wiążą się z faktycznym zobowiązaniem. Dzięki temu baza rozrachunków dostępnych w Strateo do analizy i zarządzania będzie się opierać tylko na realnych należnościach i zobowiązaniach.

Mechanizm umożliwiający oczyszczanie bazy danych z technicznych (księgowych) rozrachunków opiera się na filtrach kont i typów dokumentów, które definiuje się w menu Ustawienia -> Ustawienia firmy ->

Pomijanie rozrachunków z wybranego konta

Aby pominąć rozrachunki z wybranego konta, na którym np. księgowane są odpisy aktualizujące wystarczy zaznaczyć przycisk wyboru przy zdefiniowanej masce konta. Przy następnym imporcie danych do Strateo rozrachunki z zaznaczonych kont zostaną pominięte.

W oknach definiowania filtrów kont i typów dokumentów dodano kolumnę „pomiń…”, która zawiera pola wyboru dla każdego definiowanego konta lub typu dokumentów.