Kontrola limitu kredytu kupieckiego

Kontrola przyznanych limitów kupieckich to istotny element zarządzanie relacjami handlowymi z klientami. Strateo daje możliwość ustawienia limitu kupieckiego dla dowolnych kontrahentów oraz bieżącą kontrolę wykorzystania lub przekroczenia przyznanych limitów kredytów kupieckich.

Ustawienie limitu kupieckiego

Menu kontekstowe z  ustawieniem limitu kredytu kupieckiego dla kontrahenta

Menu kontekstowe uruchamiane prawym przyciskiem myszy.

Aby ustawić limit u wybranego kontrahenta w tabeli z wiekowaniem rozrachunków (widok zgrupowania według kontrahentów) lub tabeli kontrahentów należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego należy wybrać „Limit kredytu kupieckiego”. Otworzy się okno do definiowania limitu.

Można zbiorczo wprowadzić limit kupiecki dla wielu kontrahentów. Należy zaznaczyć wybrane wiersze, kliknąć na na nich prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać „Limit kupiecki dla zaznaczonych”

 

Okno ustawiania limitu kredytowego

Okno ustawiania limitu kredytowego.

W oknie do definiowania limitu kredytu kupieckiego należy wprowadzić pożądaną wartość i nacisnąć przycisk „Ustaw”.

Należy pamiętać, że aplikacja rozróżnia i inaczej traktuje ustawienie limitu kupieckiego na zero i brak ustawionego limitu.

W tabeli z wiekowaniem rozrachunków można wizualnie analizować wartości przyznanych limitów kupieckich.

Tabela z limitem kredytowym

Tabela z kontrahentami ze zdefiniowanymi limitami kredytowymi. Można śledzić wartość przyznanych limitów oraz wartość zadłużenia klientów.

Raporty z problemami o przekroczeniu limitu kredytu kupieckiego.

Raport wykorzystania przyznanego kredytu kupieckiego dostępny jest w menu Problemy w grupie Rozwiązywanie problemów.

Raport o przekroczeniu przyznanych limitów kredytu kupieckiego

Raport o przekroczeniu przyznanych limitów kredytu kupieckiego. W raporcie prezentowana jest wartość limitu kupieckiego, aktualne zadłużenie kontrahenta i wartość ewentualnego przekroczenia limitu. Dodatkowo informacyjnie dołożona jest kolumna o kwocie należności przeterminowanych od poszczególnych klientów.

Dzięki raportowi możemy uzyskać informacje o kontrahentach, którzy przekroczyli wartość zaplanowanego limitu kupieckiego. W raporcie prezentuje się tylko kontrahentów, którzy mają ustawiony limit kupiecki (łącznie z tymi, u których ma on wartość 0). Wyniki można przefiltrować aby uzyskać tylko dłużników z przekroczonym limitem kredytowym.

Raporty można eksportować do arkusza kalkulacyjnego lub zażądać automatycznego przesyłania mailem z dowolną częstotliwością.