Konferencja

Strateo wzięło udział w konferencji “E-gospodarka w społeczeństwie informacyjnym” organizowaną przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Głównym tematem konferencji była problematyka rozwoju e-gospodarki w Polsce w świetle doświadczeń wynikających z realizacji projektów objętych działaniami 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Konferencja odbyła się 16 lutego 2012 r. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.