Wielojęzyczność

start-logo-jezyki
Mając na uwadze zagranicznych kontrahentów biur rachunkowych, wielojęzyczność aplikacji Strateo jest oczywistą koniecznością.

I tu pocieszająca wiadomość: wersja angielska pojawi się jako pierwsza i to już na dniach. Trwają ostatnie prace. Kiedy dobiegną końca, użytkownicy z pewnością zostaną poinformowani.

Zaszufladkowano do kategorii Blog

Technopark Gliwice

Strateo podjęło współpracę z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Gliwicach.

Technopark Gliwice działając od 2004 roku stanowi centrum wsparcia biznesu akademickiego. Inicjatywę stworzenia parku podjęło trzech założycieli: miasto Gliwice, Politechnika Śląska oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Główną działalnością Parku jest tworzenie i promocja innowacyjnych oraz nowoczesnych firm technologicznych, a także transfer innowacyjnych technologii z Politechniki Śląskiej i jednostek badawczo-rozwojowych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Zaszufladkowano do kategorii Blog

Raporty podatkowe związane z obsługą złych długów dla System Symfonia firmy Sage sp. z o.o. już dostępne w Strateo

Dzięki integracji ze Strateo, programy FK linii System Symfonia firmy Sage sp. o.o. mają najlepsze narzędzia wspomagające księgowych w nowych wyzwaniach podatkowych związanych z tak zwanymi “złymi długami”.
Ustawa z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (ustawa deregulacyjna) narzuca szereg nowych obowiązków oraz i uprawnień wynikających z nieterminowego rozliczenia rozrachunków. Nowe przepisy to dla jednych szansa a dla innych firm zagrożenie ale zawsze to dodatkowa praca dla księgowych.

Strateo realizując swoją misję wspierania księgowych udostępnia interaktywne i  automatyczne raporty podatkowe ułatwiające sprostanie nowym wyzwaniom podatkowym.

Czytaj dalej

Przepisy podatkowe po polsku

Czyli dlaczego logika kapituluje a prosty algorytm nie wystarczy aby rozgryźć wydawałoby się proste zadanie.

Krótki wypis wątpliwości jakie nasunęły się przy sporządzaniu raportów pomagających w kontrolowaniu włączeń kosztów podatkowych. Chodzi o nowelę wprowadzoną przez Ustawę z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

Ustawodawca użył sformułowania:

„jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie”.

Zazwyczaj termin płatności jest ustalony jako konkretna data wymagalności wpisana na fakturze. Nasuwa się pytanie czy wspomniane 60 dni mamy liczyć od momentu wystawienia faktury czy od momentu zakupu? Bo jak wiadomo faktura może być wystawiona po dokonaniu operacji gospodarczej (mamy na to zazwyczaj 7 dni) ale są dozwolone prawem przypadki wystawienia faktury przed terminem zakupu.

Przyjęte założenie. Realizując raport musieliśmy dokonać wyboru i podjęliśmy decyzję, że ilość dni terminu płatności liczymy jako różnicę między datą terminu płatności a datą wystawienia faktury. Niemniej na ten moment stuprocentowej pewności nie ma.

Kolejna niepewna kwestia to data zaliczenia faktury do kosztów uzyskania przychodu. Ustawodawca użył sformułowania:

„data zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu”

i nie wiadomo czy chodzi tutaj o dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, który zdefiniowano w Art. 15. 4e jako dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

Przyjęte założenie. W tej kwestii również przyjęliśmy założenie, które będzie wymagało weryfikacji w przyszłości, że data zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów to data operacji gospodarczej czyli data zakupu.

Przygotowany przez Strateo raport koncentruje się na analizie rozrachunków i z oczywistych względów nie jest w stanie ustalić czy dana operacja została ujęta w kosztach podatkowych i z jaką konkretnie datą. Raport będzie się znakomicie sprawdzał w przypadku faktur księgowanych w koszty z datą operacji gospodarczej ale nie w przypadku faktur z zakupem środków trwałych, zapasów i innych aktywów takich jak rozliczenia międzyokresowe. W takich przypadkach należy samodzielnie przemyśleć z jaką datą dokonać wyłączenia operacji z kosztów podatkowych.

W nadchodzącym roku

Życzymy, tak Państwu, jak i sobie, przede wszystkim udanej współpracy, zadowolenia z siebie nawzajem i spełnionych wobec siebie oczekiwań. 

Zaszufladkowano do kategorii Blog

Rząd ukręci bat na dłużników, już w styczniu

Na tak bezlitosne obejście się z dłużnikami pozwoli ustawa z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, inaczej zwana III ustawą deregulacyjną.

Celem nowych przepisów dotyczących tak zwanej ulgi na złe długi jest ulżenie poszkodowanym wierzycielom i skuteczniejsze karanie notorycznych dłużników. Zgodnie z nowelizacją, aby wymusić na dłużniku zwrot odliczonego wcześniej podatku VAT od niezapłaconych faktur, nie trzeba wysyłać specjalnego wezwania do zapłaty. Teraz dłużnik sam będzie musiał dokonać stosownej korekty, jeżeli posiada zobowiązania przeterminowane ponad 150 dni.

Kolejną złą informacją dla dłużników jest to, że nowe przepisy stosuje się również do wierzytelności powstałych przed dniem wejścia w życie wspomnianej ustawy, dla których 150 dzień po terminie zapłaty przypada na nowy rok.
Dla przykładu, jeżeli dłużnik ma nieuregulowaną fakturę, której termin płatności przypadał na 15 sierpnia 2012 roku, to jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku VAT wynikającej z tej faktury, w deklaracji za styczeń. Bowiem na styczeń 2013 roku przypada 150 dzień po terminie płatności. Jedyna rada aby tego uniknąć to zapłacić fakturę do końca stycznia. 

W przeciwieństwie do stanu prawnego sprzed nowelizacji dłużnik musi korygować VAT naliczony od wszystkich niezapłaconych faktur bez względu na to, czy wierzyciel wezwał go do zapłaty czy nie.

Nie warto również próbować uchylać się od przykrego obowiązku wykazania w deklaracji wspomnianej korekty podatku naliczonego, gdyż grożą za to dodatkowe sankcje finansowe. W przypadku wykrycia błędu przez fiskusa dłużnik nie tylko będzie musiał oddać VAT, ale zostanie naliczona mu dodatkowa kara w wysokości 30% kwoty podatku, który nie został skorygowany w terminie a wynika z nieuregulowanych faktur. Dłużników niechybnie czekają ciężkie czasy w 2013 roku.

Strateo to doskonałe rozwiązanie również dla dłużników. Pozwoli kontrolować stan zobowiązań przeterminowanych oraz dostarcza narzędzia pomagające w wywiązaniu się z nowych obowiązków podatkowych.

Zmiany w przepisach podatkowych o CIT i VAT w Ustawie z dnia 16.11.2012 r.

Strateo będzie gotowe na zmiany w przepisach podatkowych w CIT i VAT wprowadzone w Ustawie z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

Jest to kolejna, III już ustawa deregulacyjna, w której między innymi skupiono się na ograniczeniu zatorów płatniczych. W zmienionych przepisach zarówno w podatku dochodowym jak i w podatku od towarów i usług trzeba będzie zwracać szczególną uwagę na niezapłacone zobowiązania względem kontrahentów. Brak zapłaty w terminie za fakturę może skutkować zarówno zmniejszeniem kosztów podatkowych jak i obowiązkiem zwrotu odliczonego podatku VAT.

Prawidłowe księgowanie rozrachunków i nadzór nad przeterminowanymi zobowiązaniami stanie się niezwykle istotnym elementem rozliczeń podatkowych. Dlatego Strateo, którego domeną są rozrachunki przygotowuje serię narzędzi, które znacznie ułatwią sprostanie nowym obowiązkom podatkowym.

Kampania

Wszystko zaczyna się od księgowości to kampania promocyjna Strateo. Chcemy rozbudzić w użytkownikach programów finansowo-księgowych świadomość naszej marki. Kampania potrwa jeszcze przez jakiś czas i w jej ramach będzie można wygrać lub otrzymać kilka licencji Strateo. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia naszego bloga.
Co do samej kampanii, to jest ona skierowana głównie do księgowych i biur rachunkowych. Prawdą jest, że nasza aplikacja u swego zarania była projektowana jako osobiste narzędzie dla księgowych, którzy byli jej pomysłodawcami. Ostatecznie jednak Strateo zaistniało jako w pełni niezależna aplikacja dostępna dla szerokiej grupy odbiorców.

W opisie kampanii reklamowej czytamy:

Kampania pod hasłem:„Wszystko zaczyna się od księgowości” miała na celu uświadomienie powagi i idei z jaką Strateo podchodzi do problemów księgowości. Geneza powstania aplikacji Strateo to nie cel wyłącznie komercyjny.
Strateo rozwija nowoczesną księgowość i rozwiązuje problemy księgowości narzędziami, których odbiorcy nie spodziewają się. Księgowi mimo tych potrzeb nie wiedzą jeszcze, że istnieją dostępne na rynku aplikacje. Pionierski charakter Strateo wymaga aby stworzyć w klientach świadomość, że rozumiemy ich potrzeby i naszym najważniejszym celem jest rozwój rachunkowości, że wierzymy w rachunkowość i darzymy ją miłością ludzi przepełnionych pasją swojego zawodu.

Zaszufladkowano do kategorii Blog

Poznaj Piotra

Piotr kieruje biurem rachunkowym w Warszawie i prowadzi pełną księgowość dla wielu firm. Ma na głowie zarządzanie biurem, kontrolę pracy swoich księgowych, obsługę trudniejszych zleceń.

Piotr bardzo dba o jakość swoich usług i zadowolenie klientów, ale ma coraz mniej czasu żeby wszystko porządnie zweryfikować.

Piotrowi  bardzo zależy, aby jego klienci mieli pełną informację o finansach spółki, przygotowuje coraz bardziej skomplikowane i czasochłonne raporty. Niestety wszystko trzeba przygotować „na wczoraj” i każdy raport jest bardzo ważny. Kiedy przychodzi okres rozliczeń podatkowych, to Piotr ma zwyczajnie dość – setki telefonów, pytania klientów o raporty, prośby pracowników o wsparcie. Piotr potrzebuje pomocy żeby to wszystko ogarnąć.

Na szczęście kolega polecił mu aplikację internetową  Strateo:  „Słuchaj, nie musisz niczego wdrażać, instalować u klientów, zmieniać swojego programu do księgowości. Do Strateo wysyłasz dane jednym kliknięciem i wszystkie raporty przygotowują się automatycznie. Twoi klienci będą mogli samodzielnie analizować swoje raporty finansowe i rozrachunki, kiedy tylko będą chcieli, bez potrzeby dzwonienia do biura rachunkowego. To jest naprawdę proste, stary”

Piotr spróbował.

Jego klienci są zadowoleni, bo mają pod ręką wszystko, czego potrzebują od księgowości. Strateo daje im nawet więcej, bo mogą samodzielnie przeprowadzać analizę finansów spółki, przygotowywać prognozy, rozliczać budżety. Mają wgląd w historię swoich rozrachunków, mogą z wyprzedzeniem wykrywać niebezpiecznych dłużników. Strateo dostarcza im wielu przydatnych narzędzi.

Pracownicy Piotra mają również łatwiejszą pracę, bo Strateo znacznie ułatwiło komunikację z klientami. Dodatkowo Strateo wspomaga ich samokontrolę i wykrywa potencjalne błędy i zagrożenia. Piotr jest znacznie bardziej spokojny o jakość księgowości w swoim biurze rachunkowym.

Piotr już wie, że Strateo to znacznie więcej niż aplikacja – to również poczucie bezpieczeństwa, satysfakcja z wysokiej jakości usług, więcej czasu i komfort bycia najlepszym w branży.

Zaszufladkowano do kategorii Blog

Konferencja

Strateo wzięło udział w konferencji “E-gospodarka w społeczeństwie informacyjnym” organizowaną przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Głównym tematem konferencji była problematyka rozwoju e-gospodarki w Polsce w świetle doświadczeń wynikających z realizacji projektów objętych działaniami 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Konferencja odbyła się 16 lutego 2012 r. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Zaszufladkowano do kategorii Blog