Wielojęzyczność

start-logo-jezyki
Mając na uwadze zagranicznych kontrahentów biur rachunkowych, wielojęzyczność aplikacji Strateo jest oczywistą koniecznością.

I tu pocieszająca wiadomość: wersja angielska pojawi się jako pierwsza i to już na dniach. Trwają ostatnie prace. Kiedy dobiegną końca, użytkownicy z pewnością zostaną poinformowani.

Zaszufladkowano do kategorii Blog

Technopark Gliwice

Strateo podjęło współpracę z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Gliwicach.

Technopark Gliwice działając od 2004 roku stanowi centrum wsparcia biznesu akademickiego. Inicjatywę stworzenia parku podjęło trzech założycieli: miasto Gliwice, Politechnika Śląska oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Główną działalnością Parku jest tworzenie i promocja innowacyjnych oraz nowoczesnych firm technologicznych, a także transfer innowacyjnych technologii z Politechniki Śląskiej i jednostek badawczo-rozwojowych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Zaszufladkowano do kategorii Blog

Strateo dla użytkowników Systemu Forte Finanse i Księgowość

Integracja aplikacji Strateo z Systemem Forte dzięki importerowi danych.

Przygotowaliśmy moduł importujący dla użytkowników Systemu Forte. Pozwala on na automatyczne zaimportowanie danych z systemu do aplikacji. Moduł importujący jest już dostępny do pobrania dla użytkowników i własnoręcznego szybkiego wdrożenia w firmie. Szczegółowe informacje dotyczące importu znajdziesz tutaj.

Dzięki nakładce Strateo wszyscy użytkownicy SAGE Forte mogą już dziś korzystać z najnowszych raportów finansowych dostępnych online. Intuicyjny i bogaty system analiz należności i zobowiązań, który pozwala na mobilny dostęp do danych 24h na dobę z dowolnego miejsca. Nie musisz już logować się do programu księgowego aby przeglądać informacje o należnościach ani ograniczać się do ilości stanowisk z programem księgowym.

Jesteś użytkownikiem Systemu Forte? Załóż konto w Strateo, pobierz importer danych i testuj naszą aplikację przez 60 dni za darmo.

Korekta kosztów podatkowych od niezapłaconych zobowiązań

Strateo jest gotowe na zmiany w przepisach podatkowych w CIT i PIT wprowadzone w Ustawie z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

W nowelizacji wprowadzono regulacje, które nakazuje wyłączać z kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikające z niezapłaconych faktur lub rachunków tzw. „złe długi”. Nowe regulacje głównie dotyczą firm, które zwlekają z zapłatą ponad 30 dni. W przypadku, gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, to korekty kosztów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Strateo wzbogacono o Raport do korekty kosztów podatkowych wynikających z braku terminowej zapłaty zobowiązania. Raport jest dostępny w menu Problemy w zakładce „Rozwiązywanie problemów”.

Czytaj dalej

Raporty podatkowe związane z obsługą złych długów dla System Symfonia firmy Sage sp. z o.o. już dostępne w Strateo

Dzięki integracji ze Strateo, programy FK linii System Symfonia firmy Sage sp. o.o. mają najlepsze narzędzia wspomagające księgowych w nowych wyzwaniach podatkowych związanych z tak zwanymi “złymi długami”.
Ustawa z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (ustawa deregulacyjna) narzuca szereg nowych obowiązków oraz i uprawnień wynikających z nieterminowego rozliczenia rozrachunków. Nowe przepisy to dla jednych szansa a dla innych firm zagrożenie ale zawsze to dodatkowa praca dla księgowych.

Strateo realizując swoją misję wspierania księgowych udostępnia interaktywne i  automatyczne raporty podatkowe ułatwiające sprostanie nowym wyzwaniom podatkowym.

Czytaj dalej

Raport do korekty podatku VAT należnego od niezapłaconych należności

Aby ułatwić skorzystanie z prawa do skorygowania podatku należnego od niezapłaconych należności, zgodnie z art. 89a Ustawy o podatku od towarów i usług (zmienionej przez Ustawę z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce), Strateo dostarczyło raport ułatwiający obliczenie kwoty korekty podatku VAT.

Raport jest dostępny w menu Problemy w zakładce „Rozwiązywanie problemów” pod nazwą Korekta VAT należnego na podstawie art. 89a.

Czytaj dalej

Raport do korekty podatku VAT odliczonego od niezapłaconych zobowiązań

Aby ułatwić wywiązywanie się z obowiązków narzuconych przez art. 89b Ustawy o podatku od towarów i usług (zmienionej przez Ustawę z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce) Strateo dostarczyło raport ułatwiający obliczenie kwoty korekty podatku VAT odliczonego od niezapłaconych faktur.

Raport jest dostępny w menu Problemy w zakładce „Rozwiązywanie problemów” pod nazwą Korekta VAT naliczonego na podstawie art. 89b.

Czytaj dalej

Przepisy podatkowe po polsku

Czyli dlaczego logika kapituluje a prosty algorytm nie wystarczy aby rozgryźć wydawałoby się proste zadanie.

Krótki wypis wątpliwości jakie nasunęły się przy sporządzaniu raportów pomagających w kontrolowaniu włączeń kosztów podatkowych. Chodzi o nowelę wprowadzoną przez Ustawę z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

Ustawodawca użył sformułowania:

„jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie”.

Zazwyczaj termin płatności jest ustalony jako konkretna data wymagalności wpisana na fakturze. Nasuwa się pytanie czy wspomniane 60 dni mamy liczyć od momentu wystawienia faktury czy od momentu zakupu? Bo jak wiadomo faktura może być wystawiona po dokonaniu operacji gospodarczej (mamy na to zazwyczaj 7 dni) ale są dozwolone prawem przypadki wystawienia faktury przed terminem zakupu.

Przyjęte założenie. Realizując raport musieliśmy dokonać wyboru i podjęliśmy decyzję, że ilość dni terminu płatności liczymy jako różnicę między datą terminu płatności a datą wystawienia faktury. Niemniej na ten moment stuprocentowej pewności nie ma.

Kolejna niepewna kwestia to data zaliczenia faktury do kosztów uzyskania przychodu. Ustawodawca użył sformułowania:

„data zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu”

i nie wiadomo czy chodzi tutaj o dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, który zdefiniowano w Art. 15. 4e jako dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

Przyjęte założenie. W tej kwestii również przyjęliśmy założenie, które będzie wymagało weryfikacji w przyszłości, że data zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów to data operacji gospodarczej czyli data zakupu.

Przygotowany przez Strateo raport koncentruje się na analizie rozrachunków i z oczywistych względów nie jest w stanie ustalić czy dana operacja została ujęta w kosztach podatkowych i z jaką konkretnie datą. Raport będzie się znakomicie sprawdzał w przypadku faktur księgowanych w koszty z datą operacji gospodarczej ale nie w przypadku faktur z zakupem środków trwałych, zapasów i innych aktywów takich jak rozliczenia międzyokresowe. W takich przypadkach należy samodzielnie przemyśleć z jaką datą dokonać wyłączenia operacji z kosztów podatkowych.

Porządek w rozrachunkach – historia zdarzeń i flagi

Dla nietypowych rozrachunków takich jak trudno ściągalne należności lub sporne rozrachunki na drodze sądowej Strateo wprowadza system zdarzeń i flag.

Rejestr historii zdarzeń i nadawanie flag to narzędzia, które pozwalają na trzymanie całej wiedzy o rozrachunkach w jednym miejscu.

Czytaj dalej